Aktualizované instrukce pro autory příspěvků – revize 01/2019

19.02.2019

V sekci Informace pro autory nyní naleznete aktualizované znění instrukcí pro autory (revize: 01/2019) příspěvků do časopisu Chemické listy. Instrukce jsou dostupné rovněž pro stažení ve formátu PDF. Redakční kruh časopisu Vám velmi děkuje za jejich přečtení a dodržování při přípravě Vašich nových příspěvků.

Autoři mohou nově dodat i anglické znění děkování grantovým agenturám, které by se mělo objevit ve výpisu z databáze Web of Science (WoS). Věříme, že tato služba bude u autorů vítána. 

Změny se týkají následující pasáže v kap. 5:

Poděkování v anglickém jazyce zařaďte na konec textu za anglický abstrakt a anglická klíčová slova a zapisujte ve formátu:

     Acknowledgements

     This work was supported by grants from the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (Grant numbers: LO1304, LM2011024), the Ministry of Health of the Czech Republic (Grant number: NV15-31984A), the Czech Science Foundation (GACR) (Grant number: P206/12/G151), and the Slovak Scientific Grant Agency (VEGA) (Grant number: 1/0458/18).

Další možné formy poděkování zahrnují např. fráze: „We acknowledge financial support from…“, „The authors wish to thank…“, „X. Y. thanks…“, „Special thanks go to…“, „Financial support from … is greatly acknowledged.