Nový impaktní faktor pro Chemické listy

21.06.2019

Společnost Clarivate Analytics (provozující akademickou službu Web of Science) zveřejnila nové hodnoty impaktních faktorů časopisů za rok 2018.

Náš časopis si v meziročním srovnání polepšil a hodnota jeho impaktního faktoru se oproti hodnotě za rok 2017 (0,260) zvýšila na 0,311.

Vývoj impaktního faktoru Chemických listů za roky 2012–2018:

IF_2018_cz.png