Nový impaktní faktor pro Chemické listy

30.06.2021

Společnost Clarivate Analytics (provozující akademickou službu Web of Science) zveřejnila nové hodnoty impaktních faktorů časopisů za rok 2020.

Náš časopis si v meziročním srovnání jen velmi mírně pohoršil a hodnota jeho impaktního faktoru se oproti hodnotě za rok 2019 (0,390) snížila na 0,381.

Vývoj impaktního faktoru Chemických listů za roky 2014–2020:

IF_2020_cz.jpg