Změny v redakčním kruhu Chemických listů

19.10.2021

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rádi bychom vás informovali, že během září proběhlo několik změn ve složení redakčního kruhu našeho časopisu.

 

Přivítali jsme dva nové členy,

Ing. Michala Juráška, Ph.D. (organická a bioorganická chemie) a

               jurasek.jpg

doc. RNDr. Petra Šmejkala, Ph.D. (výuka chemie a obecná chemie),

               smejkal.jpg

kterým bychom rádi popřáli hodně zdaru v jejich nových redaktorských úlohách.

 

Zároveň náš reakční kruh opustil dlouholetý redaktor prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc., který v redakci našeho časopisu působil téměř 30 roků. Celá redakce Chemických listů mu upřímně děkuje za všechnu tu neocenitelnou práci  a veškerý čas, který našemu časopisu věnoval, a v jeho dalším působení mu přejeme hodně úspěchů a vše nejlepší!

               belohlav.jpg