100 let od zrodu polarografie

10.02.2022

9. a 10. února si připomínáme dva dny, v nichž se zrodila polarografie. A v letošním roce je tomu přesně sto roků od tohoto zásadního historického milníku.

Přinášíme vám, našim váženým čtenářům, pozdrav, který nám do redakce zaslala Dr. Raji Heyrovska, snacha prof. Jaroslava Heyrovského.

I would like to send this short greetings to Chem. Listy:

"Happy century of polarography"

Hundred years ago on February 10, Jaroslav Heyrovsky used renewable dropping mercury electrode as a tool for obtaining the current, voltage curve for dissolved solutes in solutions. Thus, polarography was born and has now stood a century as a unique electrochemical method thanks to the renewable fresh metal/solution interface which makes the current, voltage curves absolutely reproducible.

May polarography thrive!

Raji Heyrovska

 

Chtěla bych tímto krátce pozdravit Chemické listy:

"Šťastné století polarografie"

Před sto lety, 10. února, použil Jaroslav Heyrovský obnovitelnou kapající rtuťovou elektrodu jako nástroj pro získání křivky proudu - napětí pro rozpuštěné látky v roztoku. Tak se zrodila polarografie, která dnes zažívá sto let jako jedinečná elektrochemická metoda díky obnovitelnému čerstvému rozhraní kov/roztok, které umožňuje absolutní reprodukovatelnost křivek proudu - napětí. 

Ať se polarografii daří!

Raji Heyrovska