Nový impaktní faktor pro Chemické listy

29.06.2022

Společnost Clarivate Analytics (provozující akademickou službu Web of Science) zveřejnila nové hodnoty impaktních faktorů časopisů za rok 2021.

Náš časopis si v meziročním srovnání jen velmi mírně pohoršil a hodnota jeho impaktního faktoru se oproti hodnotě za rok 2020 (0,381) snížila na 0,356.

Vývoj impaktního faktoru Chemických listů za roky 2015–2021:

IF_2021_cz.jpg