Kvantitativní analýza specií jodu v biologických vzorcích spojením vylučovací chromatografie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Autoři

  • L. Hrubá Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • A. Kaňa Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • O. Mestek Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

speciační analýza, jod, ICP-MS, kvantifikace

Abstrakt

The effect of nonspecific sorption of biomolecules in chromatographic columns and that of variable I contents in high-molecular-weight species on the determination of I species is illustrated by speciation analysis of animal tissues. I species were separated by SEC under the optimized conditions. The recoveries of the separations, limits of detection and limits of quantification were estimated.

Stahování

Publikováno

15.03.2015

Jak citovat

Hrubá, L., Kaňa, A., & Mestek, O. (2015). Kvantitativní analýza specií jodu v biologických vzorcích spojením vylučovací chromatografie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Chemické Listy, 109(3), 223–228. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1312

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>