Analytická chemie – popelka chemických věd nebo disciplína nepostradatelná pro moderní společnost