Produkty probiotík ako biologicky aktívne látky

  • M. Fedorová Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • M. Prokeš Katedra epizootológie a parazitológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • J. Pistl Katedra mikrobiológie a imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • R. Nemcová Katedra mikrobiológie a imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
Klíčová slova: bakteriocín, biosurfaktant, vitamín K, exopolysacharid, probiotické baktérie

Abstrakt

Probiotics and their products, due to their beneficial biological properties, participate in optimum functioning of organ systems and form a natural barrier against the overgrowth of undesirable microorganisms. Probiotic bacteria produce biologically active substances, such as bacteriocins, biosurfactants, vitamin K2, and exopolysaccharides. Inhibition of growth and metabolic activity of technologically and medically undesirable microflora, antimicrobial and antiadhesive properties or antibiofilm activity of these substances represent a wide range of their application in medicine, industry and food industry.

Publikované
2019-11-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)