Boj s koronavírusom covid-19 z hľadiska glykobiológie

Autoři

  • P. Biely Chemický ústav, Centrum glykomiky, Slovenská akadémie vied, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

koronavírus, COVID-19, SARS-CoV-2, hrotový S-glykoproteín, glykany, glykozylácia, inhibícia, väzbové miesto

Stahování

Publikováno

15.07.2020

Jak citovat

Biely, P. (2020). Boj s koronavírusom covid-19 z hľadiska glykobiológie. Chemické Listy, 114(7), 493–495. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3647

Číslo

Sekce

Bulletin