Optimalizácia plynovej chromatografie pre stanovenie toxických chemických látok v mobilnom laboratóriu

Autoři

  • Š. Bova Vojenský útvar 7945, Rožňava, Slovensko
  • P. Puliš Katedra chémie, Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko

Klíčová slova:

identifikácia, mobilné laboratórium, plynová chromatografia, optimalizácia, sulfidický yperit, tabun, cyklozín

Abstrakt

This review deals with the use of GC-MS for qualitative and quantitative analysis of hazardous chemicals. The limits of detection of the analyses must be lower than the toxicity limits of chemicals. The time periods required for the determinations are important in field analyses. Therefore, the conditions of analyses of tabun, yperite and cyklozine were verified. Based on the favorable results, the method can be recommended for field analysis.

Stahování

Publikováno

15.06.2014

Jak citovat

Bova, Š., & Puliš, P. (2014). Optimalizácia plynovej chromatografie pre stanovenie toxických chemických látok v mobilnom laboratóriu. Chemické Listy, 108(6), 596–603. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/486

Číslo

Sekce

Články