Kovová chuť přírodních látek a jejich derivátů

Autoři

  • Z. Wimmer Ústav chemie přírodních látek, VŠCHT Praha, Praha ǀ Izotopová laboratoř, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha
  • L. Opletal Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec Králové
  • J. Čopíková Ústav chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha, Praha
  • J. Moravcová Ústav chemie přírodních látek, VŠCHT Praha, Praha
  • K. S. O. Abdulmanea Ústav chemie přírodních látek, VŠCHT Praha, Praha
  • O. Lapčík Ústav chemie přírodních látek, VŠCHT Praha, Praha
  • P. Drašar Ústav chemie přírodních látek, VŠCHT Praha, Praha

Klíčová slova:

přírodní látka, chuť kovová, potravní doplněk, obnovitelné zdroje

Abstrakt

A review of natural compounds and their derivatives with metallic taste shows the importance of this group of renewable materials. The review contributes to the knowledge of biodiversity of secondary metabolites that can be utilized, among others, in food and pharmaceutical industry.

Stahování

Publikováno

15.10.2012

Jak citovat

Wimmer, Z., Opletal, L., Čopíková, J., Moravcová, J., Abdulmanea, K. S. O., Lapčík, O., & Drašar, P. (2012). Kovová chuť přírodních látek a jejich derivátů. Chemické Listy, 106(10), 926–930. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/833

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>