Nové trendy v analýze fytohormonů

Autoři

  • K. Podlešáková Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
  • D. Tarkowská Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
  • A. Pěnčík Laboratoř růstových regulátorů, Univerzita Palackého a Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Olomouc
  • J. Oklešťková Laboratoř růstových regulátorů, Univerzita Palackého a Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Olomouc
  • V. Turečková Laboratoř růstových regulátorů, Univerzita Palackého a Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Olomouc
  • K. Floková Laboratoř růstových regulátorů, Univerzita Palackého a Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Olomouc
  • P. Tarkowski Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Klíčová slova:

auxiny, cytokininy, gibereliny, kyselina abscisová, brassinosteroidy, kyselina jasmonová, kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie

Abstrakt

Phytohormones are key regulators in various physiological processes of plant growth and development. Their chemical analyses, together with their genomics and proteomics, are an integral part of plant development studies. The information on hormone levels is often valuable for biologists dealing with any hormone-regulated processes. Plant tissue is a complex multicomponent mixture containing phytohormones in minute quantities (pg or ng/g fresh weight) along with many other related compounds with similar structures and/or physicochemical properties. Therefore, their analysis requires rapid, sensitive and sufficiently selective analytical methods. The significance of solid-phase extraction for purification and hyphenated techniques such as GC-MS, LC-MS and CE-MS for routine analyses of phytohormones is discussed.  

Stahování

Publikováno

15.05.2012

Jak citovat

Podlešáková, K., Tarkowská, D., Pěnčík, A., Oklešťková, J., Turečková, V., Floková, K., & Tarkowski, P. (2012). Nové trendy v analýze fytohormonů. Chemické Listy, 106(5), 373–379. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/942

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)