[1]
Hrubá, L., Kaňa, A. a Mestek, O. 2015. Kvantitativní analýza specií jodu v biologických vzorcích spojením vylučovací chromatografie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Chemické listy. 109, 3 (bře. 2015), 223–228.