[1]
Kullová, L., Kovářík, T., Rieger, D. a Čekalová, M. 2016. Geopolymerní kompozit na bázi roztoku křemičitanu draselného s plnivem o různém granulometrickém složení. Chemické listy. 110, 8 (srp. 2016), 581–584.