[1]
Leitner, J. a Sedmidubský, D. 2016. Příprava, vlastnosti a využití nanostrukturovaného ZnO. Chemické listy. 110, 6 (čer. 2016), 406–417.