[1]
Hrivnáková, V. a Fargašová, A. 2016. Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na eukaryotické bunky a vyššie rastliny. Chemické listy. 110, 6 (čer. 2016), 440–446.