[1]
Polívková, M., Siegel, J., Kolářová, K., Rimpelová, S. a Švorčík, V. 2016. Stříbrné nanostruktury deponované na polyimidu: charakterizace povrchu a antibakteriální účinky. Chemické listy. 110, 2 (úno. 2016), 139–143.