[1]
Benčo, T., Sládková, V. a Kratochvíl, B. 2017. Ternární fázové diagramy kokrystalů trospium-chloridu. Chemické listy. 111, 12 (pro. 2017), 829–834.