[1]
Cinková, K., Šatkovská, P. a Švorc, Ľ. 2015. Stanovenie kyseliny listovej vo farmaceutických prípravkoch pomocou square-wave voltampérometrie na bórom dopovanej diamantovej elektróde. Chemické listy. 109, 10 (říj. 2015), 788–793.