[1]
Bělohlav, Z. 2015. Pojem technologie v čase. Chemické listy. 109, 8 (srp. 2015), 593.