[1]
Otřísal, P., Florus, S., Obšel, V., Friess, K., Karkalić, R., Mosteanu, D., Veličković, Z. a Švorc, Ľ. 2019. Změny hodnocení odolnosti izolačních ochranných oděvů proti permeaci toxických látek. Chemické listy. 113, 2 (úno. 2019), 90–96.