[1]
Holická, M., Vysloužil, J., Kubová, K., Muselík, J. a Vetchý, D. 2019. Syntetické biodegradovatelné polymery pro parenterální aplikaci léčiv. Chemické listy. 113, 6 (čer. 2019), 364–372.