[1]
Hrubý, M., Filippov, S.K., Felklová, V. a Štěpánek, P. 2015. Přírodou inspirované polymery citlivé na vnější podněty pro dopravu léčiv. Chemické listy. 109, 7 (čvc. 2015), 482–487.