[1]
Václavková, J., Kouřilová, P., Vrbková, J., Holub, D., Hajdúch, M. a Džubák, P. 2020. Proteomická analýza vzorků kondenzátu vydechovaného vzduchu prokázala vysokou reprodukovatelnost hmotnostně spektrometrických měření [Proteomic Analysis of Exhaled Breath Condensate Samples Showed High Reproducibility of Mass Spectrometric Measurements]. Chemické listy. 114, 7 (čvc. 2020), 470–479.