[1]
Števulová, N. a Singovszká, E. 2020. FTIR štúdium degradácie zložiek konopného pazderia v procese chemickej a fyzikálnej úpravy. Chemické listy. 114, 12 (pro. 2020), 853–858.