[1]
Kromerová, K. a Bencko, V. 2021. Rastlinné toxíny v exotických medoch – „šialenom“ mede a „tutínovom“ mede. Chemické listy. 115, 1 (led. 2021), 20–24.