[1]
Ungvarská Maľučká, L., Uhrinová, A., Harvanová, J., Tkáčiková, Ľ. a Pavlík, M. 2021. Antioxidačná a antimikrobiálna aktivita extraktov Ophiocordyceps sinensis a Paecilomyces hepiali. Chemické listy. 115, 6 (čer. 2021), 325–330.