[1]
Jurášek, M., Opletal, L., Kmoníčková, E. a Drašar, P. 2021. Venenum Bufonis – Panacea? [Venenum Bufonis – Panacea?]. Chemické listy. 115, 7 (čvc. 2021), 363–367.