[1]
Láníková, J., Blahová, J. a Svobodová, Z. 2021. Výskyt nesteroidních antiflogistik ve vodním prostředí a jejich účinky na vodní organismy. Chemické listy. 115, 9 (zář. 2021), 463–471.