[1]
Fenclová, K., Němec, M. a Prášek, T. 2023. Stanovení plutonia a dalších vybraných aktinoidů metodou urychlovačové hmotnostní spektrometrie. Chemické listy. 117, 2 (úno. 2023), 128–133. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20230128.