[1]
Zuzáková, J., Janák, D., Vobecká, E. a Říhová Ambrožová, J. 2023. Využití somatických kolifágů při sledování hygienické nezávadnosti recyklovaných odpadních vod. Chemické listy. 117, 3 (bře. 2023), 163–169. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20230163.