[1]
Kačeriaková, D. a Špánik, I. 2014. Využitie cyklodextrínov v plynovej chromatografii: príprava kapilárnych kolón s cyklodextrínovými stacionárnymi fázami. Chemické listy. 108, 5 (kvě. 2014), 462–469.