[1]
Dalecká, M., Havelek, R., Královec, K., Brůčková, L. a Cahlíková, L. 2013. Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae jako potenciální léčiva v terapii nádorových onemocnění. Chemické listy. 107, 9 (zář. 2013), 701–708.