[1]
Slepecká, E., Süli, J., Radová, J., Ondrejková, A., Ondrejka, R., Prokeš, M., Korytár, Ľ., Čechvala, P. a Harvanová, J. 2013. Stanovenie fyzikálno-chemických vlastností a sledovanie stability skvalénových emulzií. Chemické listy. 107, 8 (srp. 2013), 659–664.