[1]
Hájková, A., Vyskočil, V. a Barek, J. 2013. Voltametrické stanovení stopových množství 2-aminofluoren-9-onu s předřazenou prekoncentrací analytu pomocí extrakce na tuhou fázi. Chemické listy. 107, 3 (bře. 2013), 234–240.