[1]
Vavřinová, D. a Matějka, P. 2013. Možnosti využití technik povrchem zesílené vibrační spektroskopie při analýze přípravku Chamomilla vulgaris. Chemické listy. 107, 3 (bře. 2013), 245–249.