[1]
Vysloužil, J., Dvořáčková, K., Kejdušová, M. a Rabišková, M. 2013. Příprava léčivých mikročástic metodou odpařování rozpouštědla. Chemické listy. 107, 1 (led. 2013), 16–23.