[1]
Machová, I., Zídková, J., Springer, D., Větvička, V. a Fusek, M. 2012. Stanovení autoprotilátek proti prokathepsinu D v sérech onkologických pacientů. Chemické listy. 106, 8 (srp. 2012), 769–772.