[1]
Bakalár, T., Pavolová, H. a Kaňuchová, M. 2017. Odstraňovanie Cu a Zn iónov z roztokov použitím kalu z úpravy pitných vôd. Chemické listy. 111, 4 (dub. 2017), 269–274.