(1)
Žáková, P.; Slepičková Kasálková, N.; Slepička, P.; Švorčík, V. Cytokompatibilita Biopolymeru roubovaného Au nanokuličkami a nanotyčinkami. Chem. Listy 2017, 111, 223-228.