(1)
Kostura, B.; Matýsek, D.; Leško, J. Mechanismy Sorpce fosfátů Z vodných Roztoků Kalcinovanou Formou Mg-Al-CO₃ Hydrotalcitu. Chem. Listy 2011, 105, 874-878.