(1)
Flemr, V.; Liška, F. Jaroslav Fikr: Jak porozumíme chemickým vzorcům a rovnicím. Chem. Listy 2011, 105, 801.