(1)
Ulrichová, J.; Barek, J.; Drašar, P. Úvodník - Kongresy evropských Chemiků. Chem. Listy 2010, 104.