(1)
Hrubá, L.; Kaňa, A.; Mestek, O. Kvantitativní analýza Specií Jodu V biologických vzorcích spojením vylučovací Chromatografie a Hmotnostní Spektrometrie S indukčně vázaným Plazmatem. Chem. Listy 2015, 109, 223-228.