(1)
Peč, P. Recenze: Jaroslav Malina a Kolektiv: Antropologický slovník Aneb Co by Mohl O člověku vědět každý člověk. Chem. Listy 2010, 104.