(1)
Peč, P. Jaroslav Malina a Kolektiv: Antropologický slovník Aneb Co by Mohl O člověku vědět každý člověk. Chem. Listy 2010, 104, 210.