(1)
Kolská, Z. Chemici V Praze (ohlédnutí Za dalším Sjezdem chemiků). Chem. Listy 2016, 110, 661.