(1)
Chomisteková, Z.; Culková, E.; Bellová, R.; Melicherčíková, D.; Durdiak, J.; Beinrohr, E.; Rievaj, M.; Tomčík, P. Metódy a Postupy Stanovenia antimónu Ako environmentálne významného Analytu. Chem. Listy 2016, 110, 671-677.