(1)
Machyňák, Ľ.; Beinrohr, E.; Němeček, M.; Čacho, F. Stanovenie Fluoridov Vo vodných Roztokoch vysokorozlišovacou Molekulovou absorpčnou Spektrometriou. Chem. Listy 2017, 111, 663-666.