(1)
Horák, J. Úvodník - Systém REACH a ochránci zvířat. Chem. Listy 2009, 103.